Εκδηλώσεις - Φωτογραφίες

Τελετή Λήξης Έργου

Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διοργανώσε την Τεράρτη 25 Νοεμβρίου 2015, στο ξενοδοχείο HILTON η ώρα 10:00 π.μ., τελετή λήξης του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Δράσεις για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών».

Στην Τελετή Λήξης απηύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιμιλιανίδου, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργειου κύριος Ανδρέας Ασσιώτης.

Βασική επιδίωξη του Έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ήταν μέσω της συνεχούς ενημέρωσης να ευαισθητοποιηθούν εργοδότες, εργαζόμενοι, εκπαιδευτικοί, γονείς και γενικά το κοινό για το χάσμα αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων, το οποίο αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα των σύγχρονων κοινωνιών, με επιπτώσεις στο επίπεδο διαβίωσης των ίδιων των γυναικών και των οικογενειών τους.

Οι δράσεις του Έργου, το οποίο διήρκησε από το 2010 μέχρι και το 2015 αφορούσαν παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα, όπως την εκπαίδευση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τους μηχανισμούς επιθεώρησης της ισχύουσας νομοθεσίας, την παροχή κινήτρων προς τις επιχειρήσεις, την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κατάλληλη εκπαίδευση και καθοδήγηση των κοινωνικών εταίρων και των εργοδοτών αλλά και την ευαισθητοποίηση και διαφώτιση του πολίτη.

Μέσα από την υλοποίηση των δράσεων αυτών, μεταξύ άλλων, καταρτίστηκε αριθμός επιθεωρητών και λειτουργών των Υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένοι με την ευθύνη εφαρμογής των σχετικών νομοθεσιών, εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, όλοι οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού και περίπου 3500 γονείς ως προς τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων καθώς επίσης και αριθμός κοινωνικών εταίρων και μελών επαγγελματικών συνδέσμων για βελτίωση του επιπέδου εφαρμογής της νομοθεσίας.

Πέραν τούτων, συστάθηκε «Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων» με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον Απρίλιο του 2014, ο οποίος πιστοποίησε 34 επιχειρήσεις - 19 ως «Εργοδότες Ισότητας» και 15 ως Εργοδότης που εφαρμόζει «Καλές Πρακτικές» στο εργασιακό περιβάλλον.

Τα οφέλη που προκύπτουν από την εξάλειψη των διακρίσεων είναι αναμφίβολα πολλά καθώς δημιουργείται μια πιο δίκαιη κοινωνία, θετικό περιβάλλον εργασίας, ποιοτικές θέσεις εργασίας, παραγωγικό εργατικό δυναμικό, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, βελτίωση της απασχόλησης και οικονομική ανάκαμψη.

Για πλούσιο φωτογραφικό υλικό ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩΤελετή βράβευσης επιχειρήσεων

Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διοργάνωσε, για τρίτη φορά, τη Δευτέρα 02 Νοεμβρίου 2015, στο ξενοδοχείο Hilton Park η ώρα 10:30 π.μ., τελετή βράβευσης των επιχειρήσεων, που πιστοποιήθηκαν το 2015 από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Ζέτα Αιμιλιανίδου.

Οι εταιρείες αιτήθηκαν, ύστερα από ανοικτή πρόσκληση, και πέτυχαν πιστοποίησης στο πλαίσιο του Κυπριακού Μοντέλου Πιστοποιήσης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον.

Η ανάπτυξη του Μοντέλου αυτού, εντάσσεται στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Δράσεις για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών», το οποίο υλοποιείται από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει συσταθεί, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον, ο οποίος υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και με τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων και εμπειρογνωμόνων σε θέματα ισότητας των φύλων. Ο Φορέας πιστοποιεί επιχειρήσεις, οι οποίες εφαρμόζουν πολιτικές που διασφαλίζουν στο προσωπικό τους συνθήκες ισότητας των φύλων, ισότητας ευκαιριών ανέλιξης, συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και ειδικότερα την αρχή της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας.
Σύμφωνα με το Κυπριακό Μοντέλο Πιστοποίησης που έχει αναπτυχθεί, οι επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν για δύο είδη πιστοποίησης: (α) ολοκληρωμένου συστήματος προώθησης της ισότητας των φύλων στον εργασιακό χώρο για και να λάβουν την πιστοποίηση «Εργοδότης Ισότητας» ή (β) συγκεκριμένης καλής πρακτικής (best practice) και να λάβουν την πιστοποίηση «Καλή/ές Πρακτική/ές». Μέχρι στιγμής έχουν πιστοποιηθεί από το Φορέα Πιστοποίησης 20 εταιρείες - 10 ως Εργοδότες Ισότητας και 10 ως Εργοδότες που εφαρμόζουν Καλές Πρακτικές.

Οι εταιρείες που βραβεύθηκαν στην τρίτη απονομή πιστοποιήσεων που έχουν εγκριθεί από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

1. Ο Δήμος Λεμεσού για την πιστοποίηση Εργοδότη Ισότητας των Φύλων
2. Ο Δήμος Λευκωσίας για την πιστοποίηση Εργοδότη Ισότητας των Φύλων
3. Το Κυπριακό Ίδρυμα Ερευνών για τη Μυική Δυστροφία - Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου για την πιστοποίηση Εργοδότη Ισότητας των Φύλων
4. Ο Όμιλος ΜΑΤΕΡΙΑ-AGECARE CYPRUS LTD για την πιστοποίηση Εργοδότη Ισότητας των Φύλων
5. Η εταιρεία Cablenet Communication Systems Ltd για την πιστοποίηση Εργοδότη Ισότητας των Φύλων
6. Η εταιρεία CPM Corporate Administration Services για την πιστοποίηση Εργοδότη Ισότητας των Φύλων
7. Η εταιρεία K. Treppides & CO Ltd για την πιστοποίηση Εργοδότη Ισότητας των Φύλων
8. Η εταιρεία LGS Handling Ltd για την πιστοποίηση Εργοδότη Ισότητας των Φύλων
9. Το The Cyprus Institute για την πιστοποίηση Εργοδότη Ισότητας των Φύλων
10. Το Συγκρότημα ΕΡΜΕΣ για την πιστοποίηση 14 Καλών Πρακτικών
11. Η εταιρεία ADBOARD MEDIA LTD για την πιστοποίηση 5 Καλών Πρακτικών
12. Η εταιρεία Cyprus Trading Corporation Plc για την πιστοποίηση 3 Καλών Πρακτικών
13. Η εταιρεία Glimeka Trading Co Ltd - Αρτοζαχαροπλαστεία Πανδώρα για την πιστοποίηση 12 Καλών Πρακτικών
14. Η εταιρεία I.A.CO Environmental & Water Consultants Ltd για την πιστοποίηση 9 Καλών Πρακτικών
15. Η εταιρεία NETinfo Plc για την πιστοποίηση 12 Καλών Πρακτικών

Για πλούσιο φωτογραφικό υλικό ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


 

Δεύτερη τελετή βράβευσης επιχειρήσεων από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διοργάνωσε, για δεύτερη φορά, την Πέμπτη 28 Μαΐου 2015, στο ξενοδοχείο Hilton Park, τελετή βράβευσης των επιχειρήσεων, που πιστοποιήθηκαν το 2015 από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Ζέτα Αιμιλιανίδου.

H Υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου, η οποία συγχάρηκε τους βραβευθέντες και απένειμε τα σχετικά πιστοποιητικά, λέγοντας ότι επισφραγίζεται με αυτά η προσήλωσή τους στη θεμελιώδη αρχή της ισότητας των δύο φύλων, ενώ εταιρείες αναδεικνύονται παράλληλα ως πρότυπο εργοδότη.

«Σκοπός της τελετής είναι η επιβράβευση της δέσμευσης αυτών των εταιρειών για προώθηση της ίσης μεταχείρισης και της παροχής ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, σε όλα τα επίπεδα και διαδικασίες του οργανισμού τους, μέσα από πολιτικές αλλά και χειροπιαστές πρακτικές» είπε η Υπουργός.

Οι εταιρείες αιτήθηκαν, ύστερα από ανοικτή πρόσκληση, και πέτυχαν πιστοποίησης στο πλαίσιο του Κυπριακού Μοντέλου Πιστοποιήσης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον.

Η ανάπτυξη του Μοντέλου αυτού, εντάσσεται στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Δράσεις για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών», το οποίο υλοποιείται από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει συσταθεί, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον, κάτω από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και με τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων και εμπειρογνωμόνων σε θέματα ισότητας των φύλων. Ο Φορέας πιστοποιεί επιχειρήσεις, οι οποίες εφαρμόζουν πολιτικές που διασφαλίζουν στο προσωπικό τους συνθήκες ισότητας των φύλων, ισότητας ευκαιριών ανέλιξης, συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και ειδικότερα την αρχή της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας.
Σύμφωνα με το Κυπριακό Μοντέλο Πιστοποίησης που έχει αναπτυχθεί, οι επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν για δύο είδη πιστοποίησης: (α) ολοκληρωμένου συστήματος προώθησης της ισότητας των φύλων στον εργασιακό χώρο για και να λάβουν την πιστοποίηση «Εργοδότης Ισότητας» ή (β) συγκεκριμένης καλής πρακτικής (best practice) και να λάβουν την πιστοποίηση «Καλή/ές Πρακτική/ές»


Οι εταιρείες που βραβεύθηκαν στη δεύτερη απονομή πιστοποιήσεων που εγκρίθηκαν από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

1. H Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για την πιστοποίηση Εργοδότη Ισότητας των Φύλων
2. Η εταιρεία Μ. Χαλλούμας Σύμβουλοι Κατασκευών Λτδ για την πιστοποίηση Εργοδότη Ισότητας των Φύλων
3. Η εταιρεία ALPHA BANK CYPRUS LTD για την πιστοποίηση Εργοδότη Ισότητας των Φύλων
4. Η εταιρεία General Constructions Company Ltd για την πιστοποίηση Εργοδότη Ισότητας των Φύλων
5. Η εταιρεία Lois Builders Ltd για την πιστοποίηση Εργοδότη Ισότητας των Φύλων
6. Η εταιρεία Photos Photiades Breweries Ltd για την πιστοποίηση Εργοδότη Ισότητας των Φύλων
7. Η εταιρεία The Churchill Hotel Management Ltd (Crowne Plaza Limassol) για την πιστοποίηση Εργοδότη Ισότητας των Φύλων
8. Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών για την πιστοποίηση Καλή Πρακτική
9. Η εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ για την πιστοποίηση 11 Καλών Πρακτικών
10. Η εταιρεία Amathus Corporation Ltd για την πιστοποίηση 5 Καλών Πρακτικών
11. Η εταιρεία Mesokeleas Ltd (Frederick University) για την πιστοποίηση 3 Καλών Πρακτικών

 

 


Βραβεύθηκαν 9 επιχειρήσεις για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πραγματοποίησε σήμερα Τρίτη 20 Ιανουαρίου, στο ξενοδοχείο Hilton Cyprus, τελετή βράβευσης επιχειρήσεων που πιστοποιήθηκαν από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον.
Η σύσταση του Φορέα εντάσσεται στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Δράσεις για μείωση του χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών», το οποίο υλοποιείται από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο.

Ρόλος του Φορέα, είναι να πιστοποιεί επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν πολιτικές που διασφαλίζουν στο προσωπικό τους συνθήκες ισότητας των φύλων, ισότητας ευκαιριών ανέλιξης και κατάρτισης, συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και ειδικότερα την αρχή της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για ίδια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας.
H Yπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου, η οποία απένειμε και τα βραβεία, στον χαιρετισμό της υπογράμμισε ότι οι εταιρείες και οι εργοδότες που βραβεύτηκαν έχουν δείξει με τη στάση τους ότι δεν ακολουθούν τα στερεότυπα με βάση τα οποία οι ικανότητες των εργαζομένων εξαρτώνται από το φύλο, δείχνοντας το δρόμο προς την κατεύθυνση της εξάλειψης των διακρίσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών.


Η Απονομή πιστοποιήσεων έγινε στις ακόλουθες εταιρείες:


Deloitte Ltd
Εργοδότης Ισότητας των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον

KPMG Ltd
Εργοδότης Ισότητας των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον

PricewaterhouseCoopers Cyprus Ltd
Εργοδότης Ισότητας των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Πιστοποίηση Καλής Πρακτικής

Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ
Πιστοποίηση 7 Καλών Πρακτικών

Consulco Ltd
Πιστοποίηση Καλής Πρακτικής

Corina Snacks - Pepsico
Πιστοποίηση 7 Καλών Πρακτικών

Cyprus Trading Corporation Plc
Πιστοποίηση 6 Καλών Πρακτικών

Ernst & Young Cyprus Limited
Πιστοποίηση 6 Καλών Πρακτικών

Για πλούσιο φωτογραφικό υλικό ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Δημοσιογραφική Διάσκεψη του Έργου «Δράσεις για τη μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών»
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων. 3 Νοεμβρίου 2014, Ξενοδοχείο Hilton Park

Στο 16,2% ανέρχεται το χάσμα αμοιβών ανδρών- γυναικών στην Κύπρο, με βάση τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Eurostat. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Κύπρος κατατάσσεται στα 10 κράτη μέλη της ΕΕ με το υψηλότερο χάσμα αμοιβών.
Τα στοιχεία αυτά δόθηκαν, μεταξύ άλλων, κατά την διάρκεια Διάσκεψης Τύπου του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στα πλαίσια του Έργου «Δράσεις για τη μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών», που πραγματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία.
Όπως αναφέρθηκε, το χάσμα αμοιβών είναι ένα αποτέλεσμα του έμφυλου διαχωρισμού των επαγγελμάτων.
Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου, κατά την διάρκεια του χαιρετισμού της, ανέφερε: «Στόχος του Υπουργείου μας είναι η άμβλυνση του προβλήματος του χάσματος των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών. Ήταν και είναι μια προσπάθεια μας να ενημερώσουμε για τα προβλήματα που υπάρχουν στα θέματα ισότητας».
Ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανδρέας Μυλωνάς, στο δικό του χαιρετισμό ανέφερε ότι σκοπός της διάσκεψης είναι η ενημέρωση σε σχέση με το χάσμα αμοιβών αλλά και σχετικά με τις δράσεις του συγχρηματοδοτούμενου Έργου που υλοποιεί το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων που στοχεύουν στη μείωση του χάσματος και την καταπολέμηση του επαγγελματικού διαχωρισμού.
Ο Δρ. Αλέξανδρος Αντωναράς, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, παρουσίασε μελέτη σχετικά με τη καταπολέμηση του Επαγγελματικού Διαχωρισμού με βάση το φύλο. Όπως ανέφερε ο κ. Αντωναράς: «Η Κύπρος παρουσιάζει ψηλά επίπεδα επαγγελματικού διαχωρισμού σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ, καθώς οι γυναίκες συγκεντρώνονται σε επαγγέλματα που είναι παραδοσιακά χαμηλόμισθα, ενώ οι άντρες εκπροσωπούνται με μεγαλύτερα ποσοστά σε επαγγέλματα που έχουν σχέση με τη διοίκηση επιχειρήσεων, τη μηχανική και την τεχνολογία».

 
Επιμόρφωση δικηγόρων, λογιστών, υπεύθυνων ανθρώπινου δυναμικού και μελών διαφόρων επαγγελματικών συνδέσμων

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στα πλαίσια του Έργου «Δράσεις για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών», που υλοποιεί το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου, πραγματοποίησε από τις 29/5/2014 μέχρι και τις 25/6/2014 μονοήμερα επιμορφωτικά σεμινάρια για δικηγόρους, λογιστές, υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού και μέλη διαφόρων επαγγελματικών συνδέσμων με θέμα την Ίση Αμοιβή μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για Ίση Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας.
Τα σεμινάρια κάλυψαν:
• Το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο για την ισότητα των φύλων στις αμοιβές
• Τις δικαστικές και εξωδικαστικές ρυθμίσεις σε σχέσεις με τις παραβιάσεις
• Την αξιολόγηση θέσεων εργασίας
• Τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 99877092/99615600.


Κάντε κλικ για τον ΟΔΗΓΟ κατάρτισης κοινωνικών εταίρων


Στα πλαίσια του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Δράσεις για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Αντρών και Γυναικών», το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συμμετείχε με δικό του περίπτερο στην 21η Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου η οποία διεξήχθη στο χώρο της Κρατικής Έκθεσης από τις 21 μέχρι και τις 23/2/2014.

Στόχος της παρουσίας του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων στη συγκεκριμένη έκθεση ήταν, πέραν από την ενημέρωση σχετικά με τη νομοθεσία περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Αντρών και Γυναικών για Ίση Εργασία ή Εργασία Ίσης Αξίας, να περάσει και το μήνυμα στους νέους μαθητές και φοιτητές ότι η επιλογή κλάδου σπουδών και κατ’ επέκταση οι επαγγελματικές τους επιλογές δε θα πρέπει να στηρίζονται στο φύλο τους αλλά στις ικανότητες τους.
Πέραν της ενημέρωσης και διαφώτισης του κοινού σχετικά με το συγχρηματοδοτούμενο έργο και τη δράση του Τμήματος γενικά, δίνονταν και διαφημιστικά δώρα προώθησης του έργου όπως φλιτζάνια, μαρκαδόροι, στυλό και usb.

 

 


 

 

Υπογράφηκε στις 13/11/2013 η σύμβαση «Παροχή Υπηρεσιών Κατάρτισης Κοινωνικών Εταίρων και Μελών Επαγγελματικών Συνδέσμων» μεταξύ του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων και της κοινοπραξίας Genderstream Consulting Ltd & Ζ. Βαδράτσικα και ΣΙΑ Ετερόρρυθμη Εταιρεία. Η σύμβαση αποτελεί μέρος του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Δράσεις για μείωση του χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών» το οποίο προωθεί δράσεις με σκοπό τη σταδιακή αλλά αποτελεσματική καταπολέμηση του χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών που επιτελούν την ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας.